Regulamin pobytu

W trosce o Państwa zadowolenie z pobytu w naszym apartamencie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami określającymi warunki pobytu Gościa w krótkoterminowo wynajmowanym apartamencie.

1. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu. Dzień przed wyjazdem prosimy o kontakt z rezydentem w celu ustalenia dokładnej godziny jego przyjazdu po odbiór kluczy. Prosimy o nie opuszczanie apartamentu przed przyjazdem rezydenta lub ewentualnie wskazanej przez niego osoby.
2. Opłatę za cały pobyt należy uregulować w dniu zakwaterowania (nie dotyczy to sytuacji w której pobyt w całości został opłacony przed przyjazdem).
3. W przypadku skrócenia pobytu nie zwracamy środków za niewykorzystane, pozostałe do końca pobytu dni.
4. Gość zobowiązany jest korzystać z apartamentu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób nie zakłócający spokoju osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach.
5. Firmie wynajmującej przysługuje prawo do skrócenia pobytu w apartamencie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Gość lub osoby przebywające w apartamencie lub zwierzę zachowuje się w sposób zakłócający spokój osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach.
W przypadku powzięcia działań wspomnianych w niniejszym punkcie Firma wynajmująca jest uprawniona do wezwania właściwych służb publicznych w celu zbadania okoliczności zaistniałych w apartamencie.
6. Gość zobowiązany jest do dbania o apartament z zachowaniem należytej staranności, w szczególności zobowiązany jest do zamykania drzwi wejściowych oraz okien apartamentu w czasie swojej nieobecności, a także do nie wynoszenia rzeczy będących na wyposażeniu apartamentu poza jego obszar.
7. Gość jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w apartamencie, w szczególności w jego wyposażeniu oraz elementach stałych, spowodowane działaniem/zaniechaniem Gościa lub działaniem/zaniechaniem osób, zwierząt które przebywały w apartamencie podczas okresu pobytu Gościa. O takich szkodach Gość zobowiązany jest niezwłocznie poinformować rezydenta apartamentu, a także pokryć koszty ich naprawy.
8. Dla apartamentu zarezerwowane jest 1 miejsce parkingowe wskazane przez rezydenta. Prosimy o parkowanie samochodu tylko na wyznaczonym miejscu.
9. Firma wynajmująca nie odpowiada za rzeczy zagubione, skradzione lub pozostawione w apartamencie i na terenie całego budynku.
10. Prosimy o nie chodzenie w butach narciarskich po pomieszczeniach apartamentu oraz klatce schodowej (narty i buty narciarskie należy zostawiać w miejscu wskazanym przez rezydenta – jeśli takie miejsce do apartamentu jest wyznaczone).
11. W apartamencie obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia.
12. Uprzejmie prosimy o wyrzucanie śmieci do pojemników znajdujących się przed budynkiem we wskazanym przez rezydenta miejscu.
13. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności występujące poza terenem budynku w którym znajduje się apartament.
14. Jeśli w budynku dostępne są miejsca rekreacyjne należy w trakcie z ich korzystania przestrzegać stosownych regulaminów.
15. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00
16. W apartamencie obowiązuje zakaz urządzania hucznych imprez w tym także wieczorów kawalerskich, panieńskich.